Vertaalpagina voor Paint Shop Pro

 

A
Aanpassen-kleurbalans(adjust-colorbalance)

Aanpassen-kleurbalans-automatische kleurbalans(adjust-colorbalance-automatic color balance)

Aanpassen-kleurbalans-zwarte en witte punten(adjust-colorbalance-black and white points)

Aanpassen-kleurbalans-kanaalmenger(adjust-colorbalance-channel mixer)

Aanpassen-kleurbalans-kleurbalans(adjust-colorbalance-color balance)

Aanpassen-kleurbalans-vervagingscorrectie(adjust-colorbalance-fade correction)

Aanpassen-kleurbalans-kleurbalans grijze wereld(adjust-colorbalance-grey wordl color balance)

Aanpassen-kleurbalans-rood/groen/blauw(adjust-colorbalance-red/green/blue)

Aanpassen-helderheid en contrast-automatische contrastverbetering(brightness and contrast-automatic contrast enhancement)

Aanpassen-helderheid en contrast-helderheid/contrast(brightness and contrast-brightness/contrast)

Aanpassen-helderheid en contrast-verhelderen(brightness and contrast-clarify)

Aanpassen-helderheid en contrast-curven(brightness and contrast-curves)

Aanpassen-helderheid en contrast-gammacorrectie(brightness and contrast-gamma correction)

Aanpassen-helderheid en contrast-hoge lichten/middentonen/schaduwen(brightness and contrast-hightlight/midtone/shadow)

Aanpassen-helderheid en contrast-histogram aanpassen(brightness and contrast-histogram adjustment)

Aanpassen-helderheid en contrast-histogram egaliseren(brightness and contrast-histogram equalize)

Aanpassen-helderheid en contrast-histogram uitbreiden(brightness and contrast-histogram stretch)

Aanpassen-helderheid en contrast-niveaus(brightness and contrast-levels)

Aanpassen-helderheid en contrast-drempel(brightness and contrast-threshold)

Aanpassen-kleurtoon en verzadiging-automatische verzadigingsverbetering(adjust-hue and saturation-automatic saturation enhancement)

Aanpassen-kleurtoon en verzadiging-inkleuren(adjust-hue and saturation-colorize)

Aanpassen-kleurtoon en verzadiging-kleurtoon/verzadiging/helderheid(adjust-hue and saturation-hue/saturation/lightness)

Aanpassen-kleurtoon en verzadiging-kleurtoonverdeling(adjust-hue and saturation-hue map)

Aanpassen-lenscorrectie-tonvormige vertekening corrigeren(adjust-lens correction-barrel distortion correction)

Aanpassen-lenscorrectie-bolvormige vertekening corrigeren(adjust-lens correction-fisheye distortion correction)

Aanpassen-lenscorrectie-speldenkussenvervorming corrigeren(adjust-lens correction-pincushion correction)

Aanpassen-grofkorreligheid toevoegen/verwijderen-grofkorreligheid toevoegen(adjust-add/remove noise-add noise)

Aanpassen-grofkorreligheid toevoegen/verwijderen-automatisch krasjes verwijderen(adjust-add/remove noise-automatic small scratch removal)

Aanpassen-grofkorreligheid toevoegen/verwijderen-de interliniëring(adjust-add/remove noise-deinterlace)

Aanpassen-grofkorreligheid toevoegen/verwijderen-verwijdering JPEG artefact(adjust-add/remove noise-JPEG artifact removal)

Aanpassen-grofkorreligheid toevoegen/verwijderen-verwijdering moiré-patroon(adjust-add/remove noise-moiré pattern removal)

Aanpassen-grofkorreligheid toevoegen/verwijderen-vlekken verwijderen(adjust-add/remove noise-despeckle)

Aanpassen-grofkorreligheid toevoegen/verwijderen-vloeiend met behoud van rand(adjust-add/remove noise-edge preserving smooth)

Aanpassen-grofkorreligheid toevoegen/verwijderen-mediaanfilter(adjust-add/remove noise-median filter)

Aanpassen-grofkorreligheid toevoegen/verwijderen-peper en zoutfilter(adjust-add/remove noise-salt and pepper filter)

Aanpassen-grofkorreligheid toevoegen/verwijderen-vloeiden met behoud van texture(adjust-add/remove noise-tecture preserving smooth)

Aanpassen-vervaging-gemiddeld(adjust-blur-average)

Aanpassen-vervaging-vervagen(adjust-blur-blur)

Aanpassen-vervaging-meer vervagen(adjust-blur-blur more)

Aanpassen-vervaging-gaussiaanse vervaging(adjust-blur-gaussian blur)

Aanpassen-vervaging-bewegingsvervaging(adjust-blur-motion blur)

Aanpassen-vervaging-(radiaal vervagen(adjust-blur-radial blur)

Aanpassen-scherpte-verscherpen(adjust-sharpness-sharpen)

Aanpassen-scherpte-nog scherper(adjust-sharpness-sharpen more)

Aanpassen-scherpte-onscherp masker(adjust-sharpness-unsharp mask) met de instellingen 1-64-4

Aanpassen-scherpte-verscherpen(adjust-sharpness-sharpen)

Aanpassen-zachtheid-zachte focus(adjust-softness-soft focus)

Aanpassen-zachtheid-verzachten(adjust-softness-soften)

Aanpassen-zachtheid-nog zachter(adjust-softness-soften more)

Aanpassen-rode ogen verwijderen(adjust-red eye removal)

Aanpassen-negatief(adjust-negative image)


Afbeelding-omdraaien(image-flip)

Afbeelding-spiegelen(image-mirror)

Afbeelding-roteren-vrij roteren(image-rotate-free rotate)

Afbeelding-roteren-kwartslag rechtsom(image-rotate-rotate clockwise 90)

Afbeelding-roteren-kwartslag linksom(image-rotate-rotate counter-clockwise 90)

Afbeelding-randen toevoegen(image-add borders)

Afbeelding-doekgrootte(image-canvas size)

Afbeelding-bijsnijden tot selectie(image-crop to selection)

Afbeelding-fotolijst(image-picture frame)

Afbeelding-formaat wijzigen(image-resize)

Afbeelding-berekeningen(image-arithmetic)

Afbeelding-afbeeldingsgegevens(image-image information)

Afbeelding-kleuren in afbeelding tellen(image-count image colors)

Afbeelding-palet-palet bewerken(image-palette-edit palette)

Afbeelding-palet-palet laden(image-palette-load palette)

Afbeelding-palet-palet opslaan(image-palette-save palette)

Afbeelding-palettransparantie van palet instellen(image-palette-set palette transparency)

Afbeelding-palettransparantie van palet weergeven(image-palette-view palette transparency)

Afbeelding-kleurdiepte verminderen-2 kleuren(1bit)(image-decrease color depth-2 colors(1bit)

Afbeelding-kleurdiepte verminderen-16 kleuren(4bit)(image-decrease color depth-16 colors(4bit)

Afbeelding-kleurdiepte verminderen-256 kleuren(8bit)(image-decrease color depth-256 colors(8bit)

Afbeelding-kleurdiepte verminderen-32K-kleuren(24bit)(image-decrease color depth-32K-colors(24bit)

Afbeelding-kleurdiepte verminderen-64 kleuren(24bit)(image-decrease color depth-64 colors(24bit)

Afbeelding-kleurdiepte verminderen-Xkleuren(4/8bit)(image-decrease color depth-Xcolors(4/8bit)

Afbeelding-kleurdiepte uitbreiden-16 kleuren(4bit)(image-increase color depth-16 colors(4bit)

Afbeelding-kleurdiepte uitbreiden-256 kleuren(8bit)(image-increase color depth-256 colors(8bit)

Afbeelding-kleurdiepte uitbreiden-16 mijoen kleuren(24bit)(image-increase color depth-16 million colors(24bit)

Afbeelding-grijswaarden(image-greyscale)

Afbeelding-splitsen in kanalen-spliten in RGB(image-split cannel-split to RGB

Afbeelding-splitsen in kanalen-splitsen in HSL(image-split cannel-split to HSL

Afbeelding-splitsen in kanalen-splitsen in CMYK(image-split cannel-split to CMYK

Afbeelding-kanalen combineren(image-combine channel)

Afbeelding-alfakanaal verwijderen(image-delete alpha channel)

Afbeelding-watermerken-watermerk insluiten(image-watermarking-embed watermark)

Afbeelding-watermerken-watermerk lezen(image-watermarkingread watermark))


B
Beeld-bewerking op volledig scherm(view-full screen edit)

Beeld-schermvullend voorbeeld(view-full screen preview)

Beeld-zoomen(view-zoom)

Beeld-voorbeeld in webbrowser(view-preview in webbrowser)

Beeld-linialen(view-rulers

Beeld-raster(view-grid)

Beeld-hulplijnen(view-guides)

Beeld-uitlijnen op raster(view-snap to grid)

Beeld-uitlijnen op hulplijnen(view-snap to guides)

Beeld-eigenschappen, raster, hulplijn en wijzigingen(view-change grid, guide & snap properties)

Beeld-werkbalken(view-toolbars)

Beeld-werkbalken-browser(view-toolbars-browser)

Beeld-werkbalken-effecten(view-toolbars-effects)

Beeld-werkbalken-foto(view-toolbars-photo)

Beeld-werkbalken-script(view-toolbars-script)

Beeld-werkbalken-standaard(view-toolbars-standard)

Beeld-werkbalken-status(view-toolbars-status)

Beeld-werkbalken-gereedschap(view-toolbars-tools)

Beeld-werkbalken-web(view-toolbars-web)

Beeld-paletten(view-palettes)

Beeld-paletten-penseelvariatie(view-palettes-brush variance)

Beeld-paletten-histogram(view-palettes-histogram)

Beeld-paletten-lagen(view-palettes-layers)

Beeld-paletten-studiecentrum(view-palettes-learning centre)

Beeld-paletten-materialen(view-palettes-materials)

Beeld-paletten-menger(view-palettes-mixer)

Beeld-paletten-overzicht(view-palettes-overview)

Beeld-paletten-scriptuitvoer(view-palettes-script output)

Beeld-paletten-opties voor gereedschap(view-palettes-tool options)

Beeld-vergrootglas(view-magnifier)

Beeld-dockingopties(view-docking options)

Beeld-aanpassen(view-customize)Bestand-nieuw(file-new)

Bestand-openen(file-open)

Bestand-bladeren(file-browse)

Bestand-sluiten(file-close)

Bestand-naar vorige versie(file-revert)

Bestand-opslaan(file-save)

Bestand-opslaan als(file-save as)

Bestand-kopie opslaan als(file-copy save as)

Bestand-werkvlak(file-workspace)

Bestand-verwijderen(file-delete)

Bestand-verzenden(file-send)

Bestand-importeren(file-import)

Bestand-exporteren(file-export)

Bestand-exporteren-JPEG-optimalisatie(file-export-JPEG optimizer)

Bestand-exporteren-GIF-optimalisatie(file-export-GIF optimizer)

Bestand-exporteren-aangepast penseel(file-export-custom brush)

Bestand-exporteren-plaatjespenseel(file-export-picture tube)

Bestand-exporterenfotolijst(file-export-picture frame)

Bestand-afdrukken(file-print)

Bestand-afdrukweergave(file-print layout)

Bestand-voorkeuren-algemene programmavoorkeuren(file-preferences-general program preferences)

Bestand-voorkeuren-cmyk-conversievoorkeuren(file-preferences-cmyk conversion preferences)

Bestand-voorkeuren- voorkeuren bestandsindeling(file-preferences-file format preferences)

Bestand-voorkeuren-koppelingen en bestandsindelingen(file-preferences-format associations)

Bestand-voorkeuren-bestandslokaties(file-preferences-file locations)

Bestand-voorkeuren-kleurbeheer(file preferences-color management)

Bestand-voorkeuren-monitogamma(file preferences-monitor gamma)

Bestand-voorkeuren-instellingen voor automatisch opslaan(file preferences-autosave settings)

Bestand-voorkeuren-voorkeuren herstellen(file preferences-reset preferences)

Bestand-automatisch bijwerken(aauto update options)

Bestand-afsluiten(file-exit)


Bewerken-ongedaan maken(edit-undo)

Bewerken-opnieuw(edit-redo)

Bewerken-herhalen(edit-repeat paste image)

Bewerken-vorige opdrachten(edit-command history)

Bewerken-knippen(edit-cut)

Bewerken-kopiëren(edit-copy)

Bewerken-samengevoegd kopiëren(edit-copy merge)

Bewerken-plakken-als een nieuwe afbeelding(edit-paste-as a new image)

Bewerken-plakken als een nieuwe laag(edit-paste as a new layer)

Bewerken-plakken als een nieuwe selectie(edit-paste as a new selection)

Bewerken-plakken als transparante selectie(edit-paste as transparent selection)

Bewerken-plakken in selectie(edit-paste into selection)

Bewerken-plakken als een nieuwe vectorselectie(edit-paste as a new vector selection)

Bewerken-wissen(edit-clear)

Bewerken-klembord leegmaken(edit-empty clipboard)


E
Effecten-effecten zoeken(effects-effect browser)

Effecten-3D Effecten-als knop(effects-3D effects-buttonize)

Effecten-3D Effecten-afschuining binnen(effects-3D effects-inner bevel)

Effecten-3D Effecten-afschuining buiten(effects-3D effects-outer bevel)

Effecten-3D Effecten-ciseleren(effects-3D effects-chisel)

Effecten-3D Effecten-gestanst(effects-3D effects-cutout)

Effecten-3D Effecten-slagschaduw(effects-3D effects-dropshadow)

Effecten-kunstzinnige effecten-zwart potlood(effects-art media effects-black pencil)

Effecten-kunstzinnige effecten-penseelstreken(effects-art media effects-brush strokes)

Effecten-kunstzinnige effecten-houtskool(effects-art media effects-charcoal)

Effecten-kunstzinnige effecten-kleurkrijt(effects-art media effects-colored chalk)

Effecten-kunstzinnige effecten-kleurpotlood(effects-art media effects-colored pencil)

Effecten-kunstzinnige effecten-potlood(effects-art media effects-pencil)

Effecten-artistieke effecten-oude krant(effects-artistic effects-aged newspaper)

Effecten-artistieke effecten-ballen en bellen(effects-artistic effects-balls and bubbles)

Effecten-artistieke effecten-chroom(effects-artistic effects-chrome)

Effecten-artistieke effecten-gekleurde randen(effects-artistic effects-colored edges)

Effecten-artistieke effecten-gekleurde folie(effects-artistic effects-colored foil)

Effecten-artistieke effecten-contouren(effects-artistic effects-contours)

Effecten-artistieke effecten-email(effects-artistic effects-enamel)

Effecten-artistieke effecten-oplichtende randen(effects-artistic effects-glowing edges)

Effecten-artistieke effecten-halftoon(effects-artistic effects-halftone)

Effecten-artistieke effecten-glanzende waslaag(effects-artistic effects-hot wax coating)

Effecten-artistieke effecten-vergrootglas(effects-artistic effects-magnifying lens)

Effecten-artistieke effecten-neonkleuren(effects-artistic effects-neon glow)

Effecten-artistieke effecten-aantal niveaus beperken(effects-artistic effects-posterize)

Effecten-artistieke effecten-sepiakleuren(effects-artistic effects-sepia toning)

Effecten-artistieke effecten-solariseren(effects-artistic effects-solarize)

Effecten-artistieke effecten-topografie(effects-artistic effects-topography)

Effecten-vervormingseffecten-krullen(effects-distortion effects-curlicues)

Effecten-vervormingseffecten-verplaatsingstoewijzing(effects-distortion effects-displacement map)

Effecten-vervormingseffecten-lensvorming(effects-distortion effects-lens distorsion)

Effecten-vervormingseffecten-knijpen(effects-distortion effects-pinch)

Effecten-vervormingseffecten-pixelvorming(effects-distortion effects-pixelate)

Effecten-vervormingseffecten-poolcoördinaten(effects-distortion effects-polar coordinates)

Effecten-vervormingseffecten-platslaan(effects-distortion effects-punch)

Effecten-vervormingseffecten-rimpeling(effects-distortion effects-ripple)

Effecten-vervormingseffecten-stralenkrans(effects-distortion effects-spiky halo)

Effecten-vervormingseffecten-spiraal(effects-distortion effects-twirl)

Effecten-vervormingseffecten-bolvorm(effects-distortion effects-warp)

Effecten-vervormingseffecten-golf(effects-distortion effects-wave)

Effecten-vervormingseffecten-wind(effects-distortion effects-wind)

Effecten-randeffecten-rembandtiek licht(effects-edge effects-dilate)

Effecten-randeffecten-accentueren(effects-edge effects-enhance)

Effecten-randeffecten-sterker accentueren(effects-edge effects-enhance more)

Effecten-randeffecten-rembrandtiek donker(effects-edge effects-erode)

Effecten-randeffecten-alle zoeken(effects-edge effects-find all)

Effecten-randeffecten-horizontale zoeken(effects-edge effects-find horizontal)

Effecten-randeffecten-verticale zoeken(effects-edge effects-find vertical)

Effecten-randeffecten-contour overtrekken(effects-edge effects-trace contour)

Effecten-geometrische effecten-cirkel(effects-geometric effects-circle)

Effecten-geometrische effecten-cilinder horizontaal(effects-geometric effects-cylinder horizontal)

Effecten-geometrische effecten-cilinder verticaal(effects-geometric effects-cylinder vertical)

Effecten-geometrische effecten-vijfhoek(effects-geometric effects-pentagon)

Effecten-geometrische effecten-perspectief-horizontaal(effects-geometric effects-perspective horizontal)

Effecten-geometrische effecten-perspectief verticaal(effects-geometric effects-perspective vertical)

Effecten-geometrische effecten-scheeftrekking(effects-geometric effects-skew)

Effecten-geometrische effecten-sferisch(effects-geometric effects-spherize)

Effecten-belichtingseffecten-zon(effects-luminance-sunburst)

Effecten-belichtingseffecten-lampen(effects-luminance-lights)

Effecten-afbeeldingseffecten-verschuiving(effects-image effects-offset)

Effecten-afbeeldingseffecten-paginakrul(effects-image effects-page curl)

Effecten-afbeeldingseffecten-naadloos naast elkaar(effects-image effects-seamless tiling)

Effecten-reflectie effecten-weerspiegeling(effects-reflection effects-feedback)

Effecten-reflectie effecten-caleidoscoop(effects-reflection effects-kaleidoscope)

Effecten-reflectie effecten-patroon(effects-reflection effects-pattern)

Effecten-reflectie effecten-roterende spiegel(effects-reflection effects-rotating mirror)

Effecten-textuureffecten-lamellen(effects-texture effects-blinds)

Effecten-textuureffecten-bosseleren(effects-texture effects-emboss)

Effecten-textuureffecten-fijn leer(effects-texture effects-fine leather)

Effecten-textuureffecten-bont(effects-texture effects-fur)

Effecten-textuureffecten-mozaïek antiek(effects-texture effects-mosaic antique)

Effecten-textuureffecten-mozaïek glas(effects-texture effects-mosaic glass)

Effecten-textuureffecten-gepolijste steen(effects-texture effects-polished stone)

Effecten-textuureffecten-ruw leer(effects-texture effects-rough leather)

Effecten-textuureffecten-zandsteen(effects-texture effects-sandstone)

Effecten-textuureffecten-sculptuur(effects-texture effects-sculpture)

Effecten-textuureffecten-zacht plastic(effects-texture effects-soft plastic)

Effecten-textuureffecten-stro(effects-texture effects-straw wall)

Effecten-textuureffecten-textuur(effects-texture effects-texture)

Effecten-textuureffecten-mozaïekstukjes(effects-texture effects-tiles)

Effecten-textuureffecten-weefpatroon(effects-texture effects-weave)

Effecten-insteekfilters(effects-plugins)


L
Lagen-nieuwe rasterlaag(layers-new rasterlayer)

Lagen-nieuwe vectorlaag(layers-new vector layer)

Lagen-nieuwe tekenmateriaallaag(new art media layer)

Lagen-nieuwe lagengroep(layers-new layer groep)

Lagen-nieuwe maskerlaag-alles verbergen(layers-new mask layer-hide all)

Lagen-nieuwe maskerlaag-alles weergeven(layers-new mask layer-show all)

Lagen-nieuwe maskerlaag-selectie verbergen(layers-new mask layer-hide delection)

Lagen-nieuwe maskerlaag-selectie weergeven(layers-new mask layer-show selection)

Lagen-nieuwe maskerlaag-uit afbeelding(layers-new mask layer-from image)

Lagen-nieuwe aanpassingslaag-helderheid/contrast(layers-new adjustment layer-brightness/contrast)

Lagen-nieuwe aanpassingslaag-kanaalmenger(layers-new adjustment layer-channel mixer)

Lagen-nieuwe aanpassingslaag-kleurbalans(layers-new adjustment layer-color balance)

Lagen-nieuwe aanpassingslaag-curven(layers-new adjustment layer-curves)

Lagen-nieuwe aanpassingslaag-kleurtoon/verzadiging/helderheid(layers-new adjustment layer-hue/saturation/lightness)

Lagen-nieuwe aanpassingslaag-omkeren(layers-new adjustment layer-invert)

Lagen-nieuwe aanpassingslaag-niveaus(layers-new adjustment layer-levels)

Lagen-nieuwe aanpassingslaag-aantal niveaus bepalen(layers-new adjustment layer-possterize)

Lagen-nieuwe aanpassingslaag-drempel(layers-new adjustment layer-threshold)

Lagen-dupliceren(layers-duplicate)

Lagen-verwijderen(layers-delete)

Lagen-groepering Lagen opheffen(layers-ungroup layers)

Lagen-eigenschappen(layers-properties)

Lagen-rand wegwerken-randpixels verwijderen(layers-matting-defringe)

Lagen-rand wegwerken-zwarte randpixels verwijderen(layers-matting-remove black matte)

Lagen-rand wegwerken-witte randpixels verwijderen(layers-matting-remove white matte)

Lagen-schikken-vooraan(layers-arrange-bring to top)

Lagen-schikken-eén niveau omhoog(layers-arrange-move up)

Lagen-schikken-omlaag verplaatsen(layers-arrange-move down)

Lagen-schikken-achteraan(layers-arrange-send to bottom)

Lagen-schikken-in groep zetten(layers-arrange-move into group)

Lagen-schikken-uit groep verwijderen(layers-arrange-move out of group)

Lagen-beeld-alleen huidige laag(layers-view-current only)

Lagen-beeld-alle Lagen(layers-view-all)

Lagen-beeld-geen(layers-view- none)

Lagen-beeld-omkeren(layers-view-invert)

Lagen-beeld-koppelingset weergeven(layers-view-show link set)

Lagen-beeld-koppelingset verbergen(layers-view-hide link set)

Lagen-samenvoegen-omlaag samenvoegen(layers-merge-merge down)

Lagen-samenvoegen-alle lagen samenvoegen(layers-merge-merge all flatten)

Lagen-samenvoegen-zichtbare lagen samenvoegen(layers-merge-merge visible)

Lagen-samenvoegen-groep samenvoegen(layers-merge-merge group)

Lagen-maskers laden/opslaan-masker laden van schijf(layers-mask load/save-mask-load from disk)

Lagen-maskers laden/opslaan-masker laden uit alfakanaal(layers-load/save mask-load mask from alpha channel)

Lagen-maskers laden/opslaan-masker opslaan op schijf(layers-load/save mask-save mask to disk)

Lagen-maskers laden/opslaan-masker opslaan in alfakanaal(layers-load/save mask-save mask to channel)

Lagen-omzetten in rasterlaag(layers-convert to rasterlayer)

Lagen-laag maken van achtergrond(layers-promote background layer)

Lagen-laagkleuren tellen(layers-count layer colors)


O
Objecten-uitlijnen-boven(objects-align-top)

Objecten-uitlijnen-onder(objects-align-bottom)

Objecten-uitlijnen-links(objects-align-left)

Objecten-uitlijnen-rechts(objects-align-right)

Objecten-uitlijnen-verticaal centreren(objects-align-vertical center)

Objecten-uitlijnen-horizontaal centreren(objects-align-horizontal center)

Objecten-uitlijnen-centreren op doek(objects-align-center in canvas)

Objecten-uitlijnen-horizontaal centreren op doek(objects-align-horz.center in canvas)

Objecten-uitlijnen-verticaal centreren op doek(objects-align-vert.center in canvas)

Objecten-verdelen-verticaal boven(objects-distribute-vertical top)

Objecten-verdelen-verticaal gecentreerd(objects-distribute-vertical center)

Objecten-verdelen-verticaal onder(objects-distribute-vetrtical bottom)

Objecten-verdelen-horizontaal links(objects-distribute-horizontal left)

Objecten-verdelen-horizontaal midden(objects-distribute-horizontal center)

Objecten-verdelen-horizontaal rechts(objects-distribute-horizontal right)

Objecten-verdelen-horizontaal gelijkmatig verdelen(objects-distribute-space evenly horz.)

Objecten-verdelen-verticaal gelijkmatig verdelen(objects-distribute-space evenly vert.)

Objecten-even groot maken-horizontaal(objects-make same size-horizontal)

Objecten-even groot maken-verticaal(objects-make same size-vertical)

Objecten-even groot maken-beide(objects-make same size-both)

Objecten-schikken-vooraan(objects arrange-bring to top)

Objecten-schikken-eén niveau omhoog(objects arrange-move up)

Objecten-schikken-omlaag verplaatsen(objects arrange-move down)

Objecten-schikken-achteraan(objects arrange-send to bottom)

Objecten-groeperen(objects-group)

Objecten-groep opheffen(objects-ungroup)

Objecten-eigenschappen(objects-properties)

Objecten-tekst inpassen in path(objects-fit text to path)

Objecten-tekst omsetten in curven-als één vorm(objects-convert text to curves-as single shape)

Objecten-tekst omsetten in curven-als afzonderlijke lettervormen(objects-convert text to curves-as character shape)

Objecten-bewerken(objects-edit)

Objecten-tekenpunttype(objects-node type)

Objecten-geselecteerde tekenpunten transformeren(objects-transform selected nodes)S
Selecties-alles selecteren(selections-select all)

Selecties-zwevend(selections-float)

Selecties-niets selecteren(selections-select none)

Selecties-vanuit masker(selections-from mask)

Selecties-vanuit vectorobject(selections-vector object)

Selecties-omkeren(selections-invert)

Selecties-randen wegwerken-randpixels verwijderen(selections-matting-

Selecties-randen wegwerken-zwarte randpixels verwijderen(selections-matting-

Selecties-randen wegwerken-witte randpixels verwijderen(selections-matting-

Selecties-laag maken van selectie(selecties-convert to raster layer)

Selecties-wijzigen-uitbreiden(selections-modify-expand)

Selecties-wijzigen-inkrimpen(selections-modify-contract)

Selecties-wijzigen-alles met dezelfde kleur selecteren(selections-modify-select similar)

Selecties-wijzigen-kleurbereik selecteren(selections-modify-select color range)

Selecties-wijzigen-doezelen(selections-modify-feather)

Selecties-wijzigen-binnen/buiten doezelen(selections-modify-inside/outside feather)

Selecties-wijzigen-doezelen opheffen(selections-modify-unfeather)

Selecties-wijzigen-op vorm gebaseerde anti-alias(selections-modify-shape based anti-alias)

Selecties-wijzigen-anti-alias herstellen(selections-modify-recover anti-alias)

Selecties-wijzigen-stippen en gaten verwijderen(selections-modify-remove specks and holes)

Selecties-wijzigen-vloeiend(selections-modify-smooth)

Selecties-wijzigen-selectieranden selecteren(selections-modify-select selections borders)

Selecties-selectiekader verbergen(selections-hide marquee)

Selecties-selectie laden/opslaan-selectie laden vanaf schijf(selections-selections load/save-load selection from disk)

Selecties-selectie laden/opslaan-selectie laden vanuit alfakanaal(selections-load/save selection-load selection from alpha channel)

Selecties-selectie laden/opslaan-selectie opslaan op schijf(selections-load/save selection-save selection to disk)

Selecties-selectie laden/opslaan-selectie opslaan in alfakanaal(selections-load/save selection-save selection to alpha channel)

Selectie-bewerken(selections-edit selection)

Selectie-laag maken van selectie(selections-promote selection to layer)

Selectie-zwevend(selections-float)

Selectie-niet zwevend(selections-defloat)V
Venster-dokumenten met tabs(window-tabbed documents)

Venster-trapsgewijs(window-cascade)

Venster-onder elkaar(window-tile horizontally)

Venster-naast elkaar(window-tile vertically)

Venster-alles sluiten(window-close all)

Venster-(window-duplicate)

Venster-(fit to image)

Venster-(fit to window)

Venster-(fit to screen)

================================

A
Afstemmingsmodus - Match mode

Als knop - Buttonize

Ambiance - Ambience

Annuleren - Cancel


B
Beeld - View

Berekenen -Arithmetic

Bewegingonscherpte - Motion Blur

Bijsnijden - Crop

Bijsnijden tot Selectie - Crop to selection

Bleken - Screen

Bolle rand - Bead

Bolvorm - Warp

Bont - Fur

Bosseleren - Emboss

Browser - Browse


C
Ciseleren - Chisel

Contour - Bevel


D
Dekking - Opacity

Dekking van Bron - Source Opacity

Diepte - Depth

Dit venster - This Window

Doekgrootte - Canvas size

Donkerder - Darken

Doordrukken - Burn

Doorkijk - Overlay


E
Eén niveau omhoog - Move Up

Eén niveau omlaag - Move Down

Effen - Solid

Effenheid - Smoothness

Eigen - Custom

Eigen - User Defined

Eigenschappen - Properties

Eigenschappen raster en hulplijnen wijzigen - Change grid and guide properties

Elke waarde groter dan nul - Any non-zero value


F
Fijn leer - Fine Leather


G
Gekleurde contouren - Colored Edges

Gekleurde contrasten - Colored Foil

Gemiddeld - Average

Gestanst - Cutout

Glans - Shininess

Glanzende waslaag - Hot Wax Coating

Golf - Wave

Groef - Groove

Grofkorreligheid - Noise


H
Hard licht - Hard Light

Helderheid van bron - Source luminance

Helderheid/contrast - Brightness/Contrast

Herhalingen - Repeats

Hoek - Angle

Houtskool - Charcoal

Hulplijnen - Guides


I
Inlijsten - Picture Frame

Instellingen uitsnede - Crop settings

Intensiteit - Intensity

Insteekfilter - Plugin

K
Kleur - Color

Kleur vervangen - Color Replacer

Kleuren - Colors

Kleurkrijt - Colored-Chalk

Kleurpotlood - Colored Pencil

Kleurselectie samengev. Lagen - Sample merged

Kloonpenseel - Clone Brush

Knijpen - Pinch

Knippen - Cut

Kopie opslaan als - Save copy as

Krasjes verwijderen - Scratch Remover

Krullen - CurlyQs

Kussen - Pillow


L
Laatst gebruikt - Last used

Lamellen - Blinds

Leegmaken - Empty

Lichter - Lighten

Lijnranden - Edge

Lineair verloop - Lineair gradient

Luminantie - Luminance


N
Neonkleuren - Neon Glow

Niet zwevend - Defloat

Nog onscherper - Blur more

Normaal - Normal


O
Object Selectie - Object Selector

Objecten - Objects

Omkeren - Flip

Omkeren - Invert

Omzetten in rasterlaag - Convert to rasterlayer

Ongedaan maken - Undo

Onscherpte - Blur

Oplichtende contouren - Glowing Edges

Oplossen - Dissolve

Opnieuw - Redo

Oude krant - Aged Newspaper


P
Palet Lagen - Layer Palette

Patroon - Pattern

Penseel - Paint Brush

Penseelstreken - Brush Strokes

Pijl - Arrow

Pipet - Dropper

Plaatjespenseel - Picture Tube

Platslaan - Punch


R
Radiaal verloop - Radial gradient

Rand wegwerken - Matting

Randen toevoegen - Add borders

Rasterlijnen - Grid

Rechthoekig verloop - Rectangular gradient

Rembrandtiek licht - Dilate

Rembrandtiek donker - Erode

Retouche - Retouch

RGB donkerder - Darken RGB

RGB lichter - Lighten RGB

Rimpeling - Ripple


S
Scheeftrekking - Skew

Schikken - Arrange

Schuine rand - Angled

Sculptuur - Sculpture

Sluiten - Close

Spiegelen - Mirror

Spiraal - Twirl

Stand lichtbron - Elevation

Stralenkrans - Spiky Halo

Stro - Strawwall


T
Tegenhouden - Dodge

Tekenen - Draw

Tekenmodus - Drawing Mode

Tekenpuntberwerking afsluiten - Quit Node Editing

Tekenpuntbewerking - Node edit

Toepassen - Apply

Type tekenpunt - Node Type


U
Uitsluiten - Exclusion

Uitsmeren - Smudge


V
Venster - Window

Verloop - Gradient

Vermenigvuldigen - Multiply

Verschil - Difference

Verspreiden - Push

Vervorming - Deformation

Verzachten - Soften

Verzenden - Send

Vijfhoek - Pentagon

Vlakvulling - Flood Fill

Vooraan - Bring to top

Voorinstellingen - Presets

Vrije selectie - Freehand


W
Weefpatroon - Weave

Werkvlak - Workspace

Werkvlak laden - Workspace Load

Werkvlak opslaan - Workspace Save

Werkvlak verwijderen - Workspace Delete

Wissen - Clear

Wisser - Eraser


Z
Zacht licht - Soft Light

Zachte rand - Soft edge

Zonnestraal verloop - Sunburst gradient

aaneengesloten

contiguous

aantal zijde

number of sides

achter verven

paint behind

achtergrondwisser

background eraser

achthoek

octagon

afgerond vierkant

rounded square

afgeronde rechthoek

rounded rectangle

afstemmingsmodus

match mode

airbrush

airbrush

alleen actieve laag

active layer only

als vector maken

create as vector

anti-alias

anti alias

automatisch

auto kern 

automatische tolerantie

auto tolerance

basisvorm

preset shape

bereik

radius

bereik

round inner

beste kwaliteit

best quality

bleken

screen

bosseleren

emboss

bovenaan

leading 

breedte

width

cirkel

circle

dekking

opacity

dichtheid

density

dikte

thickness

doezelen

feather

donkerder

darken

doordrukken

burn

driehoek

triangle

duplicatie

duplication

eenheden

units

even groot maken

make same size

groep

group

grofkorreligheid

noise

grootte

size

haargrootte

bristle size

hard licht

hard light

hardheid

hardness

helderheid negeren

ignore lightness

hoekpunt

join

hoogte

height

in/uitzoomen

zoom out/in

intelligente randselectie

smart edge

kleur

color

kleur vervangen

color replacer

kleur(oud)

color(legacy)

kleurkrijt

crayon

kleurpotlood

colored pensel

kleurselectie samengevoegde lagen

sample merges

kleurtoon

hue

kleurtoon omhoog/omlaag

hue up/down

kleurtoon(oud)

hue (legacy

klonen

clone brush 

kracht

strengt

krasjes verwijderen

scratch remover

krijt

chalk

laatste toepassing

final apply

lettertype

font

lichter

lighten

lichter/donkerder

lighten/darker

lijnstijl

line style

limieten

limits

luminatie

luminance

luminatie(oud)

luminance(lagacy)

maasvormige verwringing

mesh warp

maken als

create as

markering

marker

meer zoom

zoom more

mengmodus

blend mode

modi voor verwringen

warp modes

modus

mode

naar doel overgaan

change to target

natte verf

wet look paint

normaal

normal

objectselectie

object selection 

olieverfgereedschap

oil brush

ononderbroken

continuous

op vector maken

create on vector

oplossen

dissolve

ovaal

ellipse

overlay

overlay

overtrekken

trace

paletmes

palette knife

parameters vergrendelen

lock parameters

pastel

pastel

penseel

paint brush

penseel verwringen

warp brush

perspectiefcorrectie

perspective correction

pijl 1/3

arrow

pipet

dropper

plaatjespenseel

picture tube

plaatsingsmodus

placement mode

positie op doek

position on canvas

punt laden

head loding

punt volgen

head tracking

randzoeker

edge seeker

rechthoek

rectangle

rechttrekken

straighten

richting

direction

rond buiten

round outer

rotatie

rotation

samplegrootte

sample size

sampling

sampling

schaal

scale

scherpte

sharpness

schoonmaken

clean

segmenten verbinden

connect segments 

selectie

selection

selectie uit vrije hand

free hand selection

selectiemodus

selection mode

selectietype

selection type

selectievakjes

selection boxes

spatiëring

kerning 

stap

step

ster 1/2

star

stervormig tekenen

draw stellated 

stevigheid

firmness

stijl behouden

retain style

streek

stroke

streekbreedte

stroke width

symetrische vorm

symetric shape

tegenhouden

dodge

tekeningwisser

art eraser

tekenpunten weergeven

show nodes

tekst verwringen

warp text 

tekstgereedschap

text tool

toevoegen

add

tolerantie

tolerance

toverstaf

magic wand

tracking

tracking

uitlijning

alignment

uitlijning objecten

object alignment

uitlijningsmodus

aligned mode

uitsluiten

exclusion

uitsmeren

smudge

uitsmeren

smear

van punt tot punt

point to point

vector

vector

veelhoek tekenen

draw polygon

verdeling objecten

object distribution

vermenigvuldigen

multiply

verscherpen

sharpen

verschil

difference

verschuiving

offset

verspreiden

push

versteklimiet

miter limit

vervangen

replace

vervormen

deform

vervormingstoewijzing

deformation map

verwijderen

remove

verzachten

soften 

verzadiging

saturation

verzadiging omhoog/omlaag

saturation up/down

verzadiging(oud)

saturation(legacy)

vierkant

square

vijfhoek

pentagon

viscositeit

viscosity

vlakvulling

flood fill

voorinstellingen

presets

vorm

shape

vrije hand

free hand

ware grootte

actual size

wisser

eraser

zacht licht

soft light

zeshoek

hexagon

zoom

zoom

zwevend

floating